Modele de grajduri de vaci

Dependinţe: adăpostul mai prezintă o sală de Muls, o încăpere pentru tancul de răcire a Laptelui şi agregatul de producere a vacuumului, o încăpere pentru Depozitarea concentratelor şi premixurilor, un birou şi un Grup sanitar pentru fermier. Sala de Muls este de Tip 2×4 standuri, Cu 4 aparate de Muls care pot deservi toate standurile platformei. Vacile sunt dispuse Oblic, la un unghi de 30 º faţă de Aleea de serviciu a platformei. Zona (Aleea) de circulaţie şi furajare este DIN Beton raiat şi are o lăţime de 3, 6 m. Aleea este suficient de rezistentă pentru a susţine un Tractor cu lamă utilizat la évacuarea dejecţiilor. Pardoseala are o pantă de 1,5-2% Care incepe dinspré o renforcer şi se continuă spre cealaltă; la capătul decliv sunt plasate Platforma pentru Depozitarea gunoiului şi FOSA pentru purin. Panta de 1,5% se regăseşte şi în plan transversal, în Direcţie opusă faţă de intrarea în Sala de Muls, Astfel ca purinul să nu pătrundă în această încăpere. Pereţii exteriori, construiţi DIN zidărie uşoară, satisfaction cerinţele cu referire la: rezistenţă fizică, rezistenţă la foc, agenţi Chimici şi fizici (inclusiv agenţii utilizaţi în procesul décontamination inării) şi, prin tencuirea în intériul grajdului, prezintă un Grad acceptabil de finissont un suprafeţei. În partea frontală a grajdului, peretele este dezlocuit de o prelată Care rămâne, în cea mai mare parte a anului, rulată în partea Superioară, Sub straşina adăpostului. Peretele DIN série are, în partea Superioară, un Oblon transparent şi Mobil Care serveşte la controlul ventilaţiei; PE durata verii, acesta rămâne deschis, fapt ce face ca fluxul de AER să generează senzaţia de răcoare şi să Elimine căldura acumulată Sub Tavan. Dacă construcția adăpostului tău pe care vrei să-l faci va avea stabulaţie liberă a vacilor, va fi prevăzut cu alee de acces la ieslea comună, Cu Pat de odihnă în cuşete, PE aşternut format dintr-un strat gros (peste 25 cm) de nisip de râu, atunci şi odihna vacilor va fi com pletă, rumegarea şi digestia furajelor se va desfăşura cu eficienţă şi ca urmare şi producţia de lapte va fi mai mare, ugerul va rămâne permanent sănătos, ferit de infecţii, iar laptele va fi, în consecinţă, mult mai curat (încărcătura de vaginal şi raulph somatice va fi la nivel foarte scăzut).

Zona de odihnă, respectiv cuşeta de odihnă, este mai înaltă Cu 15 cm faţă de pardoseala zonei de circulaţie şi Este, în fapt, un Pat pentru odihnă confecţionat DIN cărămidă cu goluri, acoperită cu un Strat de Beton cald (Beton cu Granulit). Dimension cuşetei este de 2, 2 x 1,0 m; antérieur, înspre perete, prezintă un limiteur pentru piept, postérieur, spre Aleea de circulaţie, Zona este délimiată de un Prag cu înălţimea de 20 cm; acest Prag sont ROL limitator, prevenind curgerea aşternutului (paie, rumeguş, talaş etc.) în Zona de circulaţie. -ieslea este mai înaltă Cu 15 cm decat pardoseala zonei de circulaţie; lărgimea este de 80-90 cm, iar suprafaţa este netedă, neporoasă. 6. ventilatia: Organizata naturel, Cu posibiliatti de reglare a sectiunilor de renforcer a aerului primul si cel mai important pas in realizarea unei ferme de Vaci este sa intelegem acest Organization Complex care este in fapt o Fabrica. Creatorul vacii, cel primordial ma se référer indiferent cum se numeste El, un o.

Bez kategorii