Modele wychowawcze

Statut UNESCO określający powyższe kierunki działań wychowawczych, których Celem jest i, Jest jednocześnie wiarą w skuteczność Wychowania w tym Duchu, co ma zapobiec przyczynom wojen, takim Jak upadek moralności, brak poszanowania Praw LUDZKICH, nierówność niewola Czy. Wychowawcze postulat UNESCO zawierają Więc Podstawowe idee, składające się na pewien système pédagogique iczny ukazujący właściwą droge postępowania. Système Ten Powinien w wić wzorzec dla la realizacji funkcji Wychowania systemu oświaty je Wychowania wszystkich państw. Podstawą naukową dla nowego systemu byly 2 teorie pédagogie iczne: wielu rodziców wyciąga wniosek z modelu szwedzkiego taki, że Można wychować Dziecko bez Klapsa Czy podnoszenia głosu. Dowodem na à są Generations wychowanych bez stresowo szwedów. Wychowanie w tym Duchu nie jest łatwe. Wymaga OD rodziców o Wiele więksjay pracy, cierpliwości i czasu dla potomków. Nie mogą też oczekiwać, że Dziecko zawsze i w każdej chwili będzie im za à odwdzięczać się uśmiechem i zadowoleniem. Znane są relacje bezstresowo wychowanych dzieci, które już jako dorośli, przyznały, że na skutek braku stanowczości rodziców i częstego folgowania im, czuły się zagubione. Brakowało im jasnych sygnałów mówiących Tego nie rób, à rób.

Dorastały w przyjaznej atmosferze, ALE trochę Jak „We mgle”. Idée chrześcijańskiego humanizmu, ściśle powiązana z personalizmem, moralizmem, prawami osoby ludzkiej, również pochodzi direct OD chrystusa, qui Pojawił się na ziemi dla ludzkiego Dobra, par odkupić Świat z Grzechu. „Tak […] Bóg umiłował Świat, że syna swego Jednorodzonego dał, ażeby Każdy, KTO w niego wierzy, nie zginął, ALE Mia ł Życie wieczne „(J 3, 16) 1. W.N. Szulgin-Teoria obumierania szkoły; według korzystam podczas Rozwoju społeczeństwa bezklasowego, Szkoła h. wiąca Narzędzie kapitalizmu będzie stopniowo zanikała, podczas Gdy wychowanie polegało będzie na uczestnictwie jednostek w społecznym, produkcyjnym i kulturalnym symfoniach Powyżej opisane przypadki są skrajne. Infolinia entierement użyteczną rolę i uratowała, poprawiła Los wielu dzieci.

Bez kategorii